Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

sentymenty
19:49
Reposted fromoll oll
sentymenty
19:49
3222 64ed 500
Paris
Reposted frompeper peper viajunk junk
sentymenty
19:47

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viaiblameyou iblameyou
sentymenty
19:46

June 08 2015

19:29

June 01 2015

17:03

May 31 2015

12:48
4070 1299 500
Reposted fromwestwood westwood viamooncat mooncat
sentymenty
12:48
8410 146f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamooncat mooncat
sentymenty
12:44
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da. 
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo.
Reposted fromniewyspana niewyspana viaumieranie umieranie
sentymenty
12:44
Sama [...]. Jestem wciąż sama, niezależnie od wszystkiego.
— Marilyn Monroe
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaK8 K8
sentymenty
12:42
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianiedot niedot
sentymenty
12:39
6505 5fb1 500
Iceland
Reposted fromkanusia kanusia viaasiek1231 asiek1231
sentymenty
12:39
0486 b849 500
Lake Garda, Italy  
Reposted fromkanusia kanusia viaasiek1231 asiek1231
sentymenty
12:39
7031 06e5 500
On the top of mount Rochetta, near lake garda, Trentino. ITaly.
Reposted fromkanusia kanusia viaasiek1231 asiek1231
sentymenty
12:38

Helene Stanley


Helene Stanley dancing for Marc Davis and other animators for Sleeping Beauty. See the video here.
sentymenty
12:37
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viapannalu pannalu
sentymenty
12:37
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viafatu fatu
sentymenty
12:37
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.

May 25 2015

sentymenty
18:40
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
sentymenty
18:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl